Starptautiskās organizācijas

13.10.2016. 13:37

Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās nodrošina Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības pc28网投– ANO Ņujorkā, Ženēvā un Vīnē, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā, Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijā, ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā, Ekonomiskās Sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā un Eiropas Padomē.

Latvija Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO)
pc28网投Latvija ANO dalībvalsts ir kopš 1991.gada 17.septembra. ANO tika izveidota, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, veicinātu valstu miermīlīgas attiecības, īstenotu starptautisko sadarbību un kalpotu par nāciju rīcības saskaņošanas centru. Šobrīd ANO ir 193 dalībvalstis.

Latvija Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO)

EDSO mērķis ir konfliktu novēršana ar tā saucamās ātrās reaģēšanas instrumentu palīdzību, krīžu noregulējums un pēc-konfliktu reabilitācija Eiropā. EDSO ir 57 dalībvalstis, Latvija par dalībvalsti kļuva 1991.gada 10.septembrī.

Eiropas Padome

Eiropas Padomes mērķis ir veidot kopēju demokrātisku un tiesisku telpu Eiropā, nodrošinot tās pamatvērtību –cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma – ievērošanu un aizsardzību. Eiropas Padomē ir 47 dalībvalstis, Latvija par dalībvalsti kļuva 1995.gada 10.februārī.

Latvija un Starptautiskā Frankofonijas organizācija

pc28网投Frankofonija ir valstu grupa, kas apvieno valstis vai federālo teritoriju valdības, kurās ikdienā lieto franču valodu vai kuras vēlas stiprināt tās klātbūtni sabiedrībā, un kuras ir apņēmušās savstarpēji sadarboties demokrātijas un universālo vērtību nostiprināšanai pasaulē. Šobrīd Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā ir 80 valstis: 57 dalībvalstis un valdības, kā arī 23 valstis ar novērotāja statusu. Latvija kļuva par Starptautiskajā Frankofonijas organizācijas dalībvalsti ar novērotāja statusu 2008. gada 19. oktobrī.

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO)

pc28网投PTO ir starptautiska organizācija un dalībvalstu daudzpusējo sarunu forums par globālās tirdzniecības noteikumiem, to administrēšanu un piemērošanu. Galvenokārt PTO sistēma tiek saprasta kā noteiktu ārējās tirdzniecības normu kopums jeb "ceļu satiksmes noteikumi" ārējā tirdzniecībā, kas attiecas uz visām dalībvalstīm.

Latvija- NATO

Latvijas drošības politika ir balstīta uz dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO), kuras dalībvalstis vieno kopīgas demokrātiskās vērtības un izpratne par to, ka drošības sadarbība ir visefektīvākais veids kā veicināt savas valsts un visa eiroatlantiskā reģiona drošību. Kopā ar citām dalībvalstīm Latvija piedalās NATO vadītājās starptautiskajās operācijās.

Latvijas dalība Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē (IHRA)

1998. gadā Zviedrijas premjerministra Jorana Pēršona vadībā tika izveidota Darba grupa starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā, - ITF jeb Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research, 2012. gadā pārdēvējot to par Starptautisko holokausta piemiņas aliansi (International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Latvija šajā apvienībā darbojas kopš 2004. gada nogales. Latvijas delegāciju IHRApc28网投 vada Ārlietu ministrijas pārstāvis un tajā darbojās citu ministriju, kā arī saistīto institūciju pārstāvji.

Āzijas - Eiropas fonds (ASEF)

Āzijas un Eiropas fonds (ASEF) veicina sapratni, stiprina attiecības un sekmē sadarbību starp Eiropas un Āzijas iedzīvotājiem, institūcijām, kā arī organizācijām.
ASEF padziļina dialogu, veicina apmaiņu un sekmē sadarbību kultūras, ekonomikas, izglītības, pārvaldības, sabiedrības veselības un ilgtspējīgas attīstības tematiskajās jomās. ASEF ir bezpeļņas organizācija, kas atrodas Singapūrā. Tā ir dibināta 1997. gadā un ir vienīgā Āzijas-Eiropas sanāksmes (ASEM) dibinātā institūcija.

Koalīcija par interneta brīvību

Koalīcija par interneta brīvību (Freedom Online Coalitionpc28网投, turpmāk - Koalīcija) ir valstu grupa, kuras mērķis ir veicināt interneta brīvību – izteiksmes, biedrošanās, pulcēšanās brīvību un privātuma aizsardzību – virtuālajā vidē. Koalīcija tika nodibināta konferencē Nīderlandē 2011.gadā, un Latvija tai pievienojās 2012.gada 7.decembrī.

Vienlīdzīgas nākotnes partnerība

Vienlīdzīgas Nākotnes Partnerības (Equal Futures Partnershippc28网投, turpmāk-Partnerība) iniciatīvas uzsākšanu rosināja ASV 2012.gada ANO Ģenerālās asamblejas 67.sesijas ietvaros. Latvija iniciatīvai pievienojās 2013.gada aprīlī.