Izziņas

24.10.2019. 16:26

 

Atrodoties ārvalstīs, personām ir iespēja saņemt dažāda veida izziņas, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu , tai skaitā:

  • par personas ģimenes stāvokli .
  • par personas tiesisko statusu .
  • par aktuālo personas apliecinošo dokumentu .
  • par personai izsniegtu vadītāja apliecību .
  • par transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību .
  • par (ne)sodāmību .

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās Latvijas valstspiederīgie var izprasīt izziņas par datiem no Iedzīvotāju reģistra, CSDD datu bāzes, no Sodu reģistra. Persona ir tiesīga izprasīt izziņu par sevi, savu nepilngadīgo bērnu vai mirušu radinieku, kā arī par personu, kura atrodas tās aizgādībā vai aizbildnībā.

Daudzvalodu standarta veidlapas visā Eiropas Savienības teritorijā tiek ieviestas kopš 2019. gada 16. februāra un to ieviešanas mērķis ir vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas.

Daudzvalodu veidlapapc28网投 tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav juridiska spēka, kā arī tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas.

Daudzvalodu veidlapu Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās var izsniegt šādiem Latvijas iestāžu izdotiem dokumentiem:

  1. Dzimšanas, laulības, miršanas apliecībai;
  2. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtai izziņai no Iedzīvotāju reģistra par ģimenes stāvokli, par laulības faktu, par dzīvesvietu;
  3. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtam apliecinājumam, ka persona ir dzīva;
  4. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtai izziņai no Sodu reģistra.

pc28网投Par katru vienā svešvalodā izsniegtu daudzvalodu standarta veidlapu pārstāvniecībā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība – 40 EUR (1 darba dienas laikā/viens dokuments).

pc28网投Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Iedzīvotāju reģistrā ir norādījušas savu ārvalstīs.

Apmeklētāji pārstāvniecībās pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Aicinām pieteikt apmeklējumu telefoniski vai elektroniski, sazinoties ar pārstāvniecību.