Notariālās darbības

30.09.2019. 17:14

Latvijas pārstāvniecību konsulārās amatpersonas var veikt tikai šādas notariālās darbības:

  • apliecināt paraksta īstumu;
  • apliecināt noraksta un tulkojuma pareizību;
  • apliecināt to, ka persona ir dzīva;  
  • taisīt pilnvaras un piekrišanas notariālo aktu formā bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju pārstāvībai vai konsulārās palīdzības ietvaros;
  • apliecināt notariālo aktu izrakstus un norakstus.

pc28网投Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Iedzīvotāju reģistrā ir norādījušas savu ārvalstīs. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pastāvīgi nedzīvo pārstāvniecības konsulārajā apgabalā, notariālās funkcijas var tikt veiktas tikai konsulārās palīdzības ietvaros.

Apmeklētāji pārstāvniecībās notariālo darbību veikšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Aicinām pieteikt apmeklējumu telefoniski vai elektroniski, sazinoties ar pārstāvniecību.

Lai saņemtu pakalpojumu, pārstāvniecībā jāierodas personīgi, jāuzrāda sava Latvijas pase/eID karte un jāveic samaksa par pakalpojumu. Apmaksu veic uz vietas pārstāvniecībā ar maksājumu karti. 

Cenrādis notariālo darbību veikšanai pārstāvniecībās (EUR)

 

Notariālā darbība

 

Maksa par pakalpojumu (valsts nodeva un konsulārā atlīdzība; EUR)

pc28网投Pilnvaras noformēšana un pirmā izraksta izsniegšana par dokumentu uz vienas lappuses

60

otrā un turpmāko izrakstu izsniegšana (par dokumentu uz vienas lappuses)

50

Apliecinājums par to, ka persona dzīva

60

pc28网投Paraksta īstuma apliecinājums par vienu dokumentu

50

Dokumenta noraksta pareizības apliecinājums par dokumentu uz vienas lappuses

50

pc28网投par otro un katru nākamo lappusi vai parakstu

10

pc28网投Citos gadījumos notariālās darbības veicamas, izmantojot attālinātos Latvijas zvērinātu notāru pakalpojumus () vai pie ārvalstu notāriem.

Ja pie ārvalsts notāra taisīts notariālais akts (piemēram, pilnvara) paredzēts iesniegšanai Latvijā, lūdzam savlaicīgi noskaidrot tā sagatavošanas un noformēšanas prasības gan Latvijas iestādē, kurā paredzēts pilnvaru iesniegt, gan .

Ja ārvalstī sagatavotu dokumentu paredzēts izmantot Latvijā, papildus lūdzam pārliecināties par dokumenta īstuma apliecināšanaspc28网投, kā arī tulkojuma valsts valodā nepieciešamību.