Kalendārs

12.02.2015. 10:32

2008. gada pasākumi

2007. gada pasākumi

Laiks,

Vieta

Notikums

Papildinformācija

 

2007

 

Augusts

27. – 28.

Berlīne

pc28网投16. Baltijas Jūras Parlamentārās Konferences ikgadējā sanāksme

Septembris

5. -6.

Brisele

BJVP Cilvēktirdzniecības darba grupas sanāksme

1. sanāksme Latvijas prezidentūras ietvaros

7.

Berlīne

Sanāksme par ilgtspējīgas tūrisma attīstības stratēģijām BJR  

13.

Rīga

pc28网投BJVP Vecāko amatpersonu Komitejas sanāksme

 

13.

Rīga

Augsta līmeņa valsts amatpersonu tikšanās "Augstākā izglītība un zinātne Baltijas jūras reģiona ilgspējīgai attīstībai un konkurentspējai".

Pasākuma programma

PAPILDINĀTS konferences rezolūcija

13. – 14.

Stokholma

5. mācību seminārs profesionāļiem, kas strādā ar cilvēku tirdzniecības upuriem

pc28网投BJVP Riska bērnu darba grupas (WGCR) ietvaros

13. – 14.

Turku

pc28网投Baltijas Jūras Valstu Subreģionālās Sadarbības tīkla (BSSSC) ikgadējā konference "Ilgtspējīga enerģija - ieguldījums klimata izmaiņu draudu novēršanā" 

"

13. - 14.

Rīga

pc28网投BJVP Ekonomiskās sadarbības darba grupas sanāksme (WGEC)

 

24. - 27.

Rīga

pc28网投Wilton Park konference "Enerģijas Drošība Eiropas Savienībā: Austrumu un Baltijas Dimensija"

27. – 28.

Pērnava

IX Baltijas Pilsētu Savienības (UBC) kopējā sanāksme

25. – 28.

Viļņa

pc28网投3. Baltijas jūras reģiona Kultūras mantojuma forums

 

27. - 29.

pc28网投Polija        

Projekta AGORA noslēguma konference - ilgtspējīgas tūrisma attīstības stratēģija Baltijas Jūras Reģionam

Septembris

Islande

pc28网投11. Baltijas Jūras Reģiona nodokļu administrēšanas ģenerāldirektoru sanāksme

pc28网投BJR nodokļu administrāciju sadarbības ietvaros

Oktobris

1.

Turku

5thpc28网投 BCCA Ekonomikas Forums

3. - 4.

Karlstāde

BJVP civiās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksme  

4. – 5.

Gēteborga

6. ikgadējais Scanbalt forums

4. – 6.

pc28网投Kaļiņingrada

EiroFakultātes slēgšanas konference

 

9.-10.

pc28网投Rīga     

BJVP Demokrātisko institūciju darba grupas sanāksme Darba grupas sanāksmes ietvaros arī dalība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkotajā konferencē

9.-10.

Rīga

BJVP Jauniešu lietu darba grupas sanāksme Sanāksmes darba kārtība

15.

Rīga

BASREC GEO tikšanās + seminārs par transporta direktīvas 2006/32/EC ieviešanu

+ Vairāku valstu kopējs seminārs par veiksmīgu pieredzi ieviešot direktīvu 2006/32/EC

16.

Stokholma

21. Gadsimta Izaicinājumi: Enerģija un Vides Ilgtspēja

pc28网投Daloties pieredzē starp Melnās Jūras un Baltijas Jūras reģionu valstīm

17.

Stokholma

BJVP Troikas sanāksme  

22. - 23.

pc28网投Stokholma      

BJVP Riska bērnu darba grupas sanāksme

 

24. – 26.

Jelgava

Baltijas Eiroreģionālā Tīkla (BEN) noslēguma konference

BJVP-ZMP-Interreg projekts

Pieņemtā stratēģija (eng)

25. - 26. 

Jelgava/Rīga

pc28网投2. BJVP Vecāko Amatpersonu Komitejas sanāksme

 

29.

pc28网投Kopenhāgena

pc28网投Baltic 21 Vecāko Amatpersonu Grupas tikšanās

 

Oktobris

Rīga

Noslēdzošais seminārs "FESEP apmācība Projektu Pārvaldīšanā vietēja mēroga projektu menedžeriem"

Īpašās Komisijas Civilās Drošības Jautājumos (TF-CS) ietvaros

Novembris

4. - 5.

Tallina

Projekta "Balticness" atklāšana

Pasākumi Tallinā

Plakāts

Par projektu 

Projekta ietvaros rīkota konference "Research and Higher Education Technology for Competitiveness"

4. – 6.

Tallina

pc28网投9. Baltijas Attīstības Foruma (BDF) Samits

""

5. - 6.

Salzau (Vācija)

35. ARS BALTICA Organizatoriskās komitejas sanāksme

6.

Tallina

Baltijas Metropoļu (BaltMet) sanāksme

7.

Hamburga

Tikšanās par gatavošanos BJVP Kultūras ministru konferencei 2008. gada Septebrī  

8. – 9.

Oslo

pc28网投BJVP Nukleārās un Radiācijas Drošības Darba Grupas (WGNRS) sanāksme

 

14. - 15.

pc28网投Rovaniemi (Somija)

Barenca Eiro-Arktiskās Padomes (BEAC) ministru sesija

15.

Krakova

HELCOM ministru līmeņa tikšanās

16.

Viļņa

4. Ziemeļu Dimensijas (ND) Publiskās Veselības un Sociālās Labklājības Sadarbības konference

20. - 21.

pc28网投Upsala      

pc28网投27 Baltic 21 Vecāko amatpersonu grupas sanāksme

 

22. - 24.

Helsinki

Projekts "Balticness"

Helsinku pasākumi

Par projektu 

Projekta ietvaros rīkota konference "Politics of Small Languages in Europe" programma

29. - 30.

Rīga

BASREC konference par infrastruktūras projektiem Baltijas Jūras Reģionā

Temati:

-Jaunais Ignalinas AES projekts

-Nord Stream gāzes vada projekts

Decembris

3. - 4.

Rīga 

Konference "Vienlīdzīgas iespējas visiem - pieaugušo tālākizglītības veicināšana"

3. - 4.

pc28网投Rīga   

pc28网投2. BJVP Ekonomiskās Sadarbības Darba Grupas (WG-EC) sanāksme

Paplašinātā sanāksne ar nacionālajiem ekspertiem par inovācijām un klasteru attīstības politikām

5. – 7.

Bornholma (Dānija)

Baltijas Jūras 7 Salu (B7) ikgadējā konference

pc28网投Tēma: biznesa attīstība

5.

Kopenhāgena

Ikgadējā BJVP "Troikas" un Stratēģisko partneru un īpašo dalībnieku tikšanās  

6. - 7.

Kopenhāgena  

3. BJVP Vecāko amatpersonu tikšanās  

6. - 7.

Rīga

Īpasās Komisijas par Cilvēktirdzniecību rīkots apmācības seminārs cilvēktirdzniecības apkarošana un novēršana

12. - 13. 

Sanktpēterburga   

Projekts "Balticness"

Russia in the baltic sea region: its role, opportunities and perspectives Conference programe Semināra programma

Džeza koncerts

13. – 14.

Tallina

pc28网投BJVP Īpašās Komisijas par Organizēto Noziedzību (TF-OC) sanāksme

 
 

2008

 

Janvāris

14. - 16.

Rīga

B-7 Valdes sēde  

15.

Rīga

pc28网投BJVP Ekononiskās sadarbības darba grupas (WGEC)

seminārs

iesaistot nacionālos ekspertus par klasteru attīstības politiku

16.

Rīga

pc28网投BJVP Ekononiskās sadarbības darba grupas (WGEC)

sanāksme

 

16. - 18.

Stokholma

Projekts "Balticness" 

Stokholmas pasākumu programma

Programma/ielūgums semināram "The Baltic Sea Region in Europe"

17.

Rīga

BASREC Vecāko amatpersonu grupas sanāksme  
     

Februāris

7. Oslo

Projekts "Balticness"

Oslo pasākumu programma

Round table discussion seminar
Policy of energy and social welfare in the Baltic Sea region – what are the options?

15.

Reikjavīka

Projekts "Balticness"

Reikjavīkas pasākumu programma

"Tourism - chances and challenges.Sustainability and Competitiveness: contradictory or compatible?"

19. - 21.

Rīga

pc28网投4. BJVP Vecāko Amatpersonu Komitejas sanāksme

pc28网投19. februārī tikšanās ar Novērotāju valstīm

Marts

pc28网投6. - 7. Brisele

5. BJVP Vecāko Amatpersonu Komitejas sanāksme

 

17.

Kopenhāgena

pc28网投Projekts "Balticness"

Apaļā galda diskusijas "Baltijas jūras vides stāvoklis: no politiskiem priekšlikumiem līdz praktiskam projektam" programma

Kopenhāgenas pasākumu programma

27. Rīga

pc28网投BJVP Politisko direktoru ikgadējās konsultācijas

 

Marta sākums

Rīga

pc28网投BJVP Ekonomiskās Sadarbības Darba Grupas (WG-EC) sanāksme

 

Marts

Rīga

BASREC seminārs par Atjaunojamās Enerģijas Sistēmām (RES) Baltijas Jūras Reģionā un ar to saistītajiem Eiropas Savienības noteikumiem

-Prezentācijas par RES noteikumiem Baltijas Jūras Reģiona valstīs

-Jaunākie notikumi, kas saistīti ar RES noteikumiem gan Eiropas Savienības gan nacionālajā līmenī

Aprīlis

22. Berlīne

Projekts "Balticness"

Apaļā galda diskusija "Ciešāka reģionālā sadarbība attīstītai Baltijas jūras apsaimniekošanaipc28网投". Diskusijā aicināti piedalīties akadēmiķi, ierēdņi, eksperti, diplomāti un citi interesenti.

pc28网投23. Rīga        

VASAB ikgadējā konference  

pc28网投24. Varšava

Projekts "Balticness"

Apaļā galda diskusija "Demogrāfijas deficīts, smadzeņu aizplūšana un integrācijas problēmas: migrācijas procesa sarežģītība Baltijas jūras reģionā".
Diskusijā aicināti piedalīties akadēmiķi, ierēdņi, eksperti, diplomāti un citi interesenti.

Varšavas pasākumi

Aprīlis

5. BJVP Vecāko Amatpersonu Komitejas sanāksme

 

Aprīlis

Rīga

BJVP Nukleārās un Radiācijas Drošības Darba Grupas (WGNRS) sanāksme

 

Aprīlis

Rīga

Baltic 21 Vecāko Amatpersonu Grupas tikšanās

 
     

Maijs

7. - 9.

Viļņa

Projekts "Balticness"

Uzmanību! Semināra sākums pārcelts agrāk!

Apaļā galda diskusija "Baltijas jūras reģiona transports kā inovāciju, efektivitātes un konkrētspējas tīkls (Programma)"

Diskusijas apraksts

11. - 13.

pc28网投Rīga  

pc28网投7. Baltijas jūras reģiona NVO forums

NVO Foruma programma

12.

Rīga

Baltijas jūras reģionā darba devēju konfederāciju sanāksme

pc28网投"Darba devēju organizāciju loma Baltijas jūras reģiona ekonomiskajā attīstībā un globālajā konkurētspējā"

Papildus informācija

14. - 16.

Rīga

pc28网投6. BJVP Vecāko Amatpersonu Komitejas sanāksme

 

22.

Rīga

3. BJVP Demokrātisko Institūciju darba grupas sanāksme Pētījuma par korupcijas novēršanu valsts pārvaldē Baltijas jūras reģiona valstīs prezentācija

27. - 29.

Rīga

6. BJVP Vecāko Amatpersonu Komitejas sanāksme

 

28. - 30.

Rīga

pc28网投BJVP Īpašās darba grupas cilvēktidzniecības jautājumos sanāksme

Tās ietvaros notiks BJR NVO seminārs par cīņu pret cilvēktirdzniecību

Jūnijs

2. - 3.

Rīga

BASREC Vecāko amatpersonu grupas sanāksme  

3.

Rīga

Baltic 21 Seminārs par godu Baltic 21 10. gadadienai

3. - 4.

Rīga

Baltijas Jūras Reģiona Biznesa forums
3. – 4.

Rīga

7. Baltijas Jūras Valstu Samits

pc28网投Premjerministru tikšanās

2. - 4.

Rīga

Projekts "Balticness"

Apaļā galda diskusijas "Baltijas jūras reģiona zīmola veidošana - domājot globāli, rīkojoties reģionāli" programma

Diskusijas apraksts

Pasākumu programma

7. - 9.

Sārema

Sanāksme par "Gotlandes Iniciatīvu"  

Rudens

1. - 2.

Septembris, Vizbija

17. BSPC Konference  

17. - 19.

pc28网投Septembris, Kopenhāgena

BASREC Ministru līmeņa tikšanās  

Septembris

Kopenhāgena

10. Baltijas Jūras attīstības foruma samits  

Oktobris,

Rīga

Ars Baltica Kultūras Ministru tikšanās  

Akronīmi angļu valodā, izņemot:

  • Baltijas Jūras Valstu Padome (BJVP)
  • Ziemeļu Ministru Padome (ZMP)