Ārlietu ministrijas pasūtītie pētījumi

12.03.2019. 15:39

Jaunākā informācija pieejama:

Veids: zinātnisks pētījums

Pieņemts: 20.11.2014.

Joma:  Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:  Ārlietu ministrija

Izpildītājs: Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs

Veids:pc28网投 aptaujas rezultātu analīze

Pieņemts: 31.12.2014.

Joma:  Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:  Latvijas valdība (Ārlietu ministrija)sadarbībā ar Eiropas Komisiju

Izpildītājs: Latvijas politologu biedrība

 

Veids: aptaujas rezultātu analīze

Pieņemts: 30.05.2014.

Joma:  Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:  Latvijas valdība (Ārlietu ministrija) sadarbībā ar Eiropas Komisiju

Izpildītājs: sabiedriskās politikas centrs „PROVIDUS”

 

ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam

Veids: zinātnisks pētījums

Pieņemtspc28网投: 11.12.2009.

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

pc28网投Izpildītājs: Latvijas politologu biedrība

Sabiedriskās domas aptauja par Eiropas Savienības jautājumiem

Veids: aptaujas rezultātu analīze

Pieņemtspc28网投: 2009. gada decembris

Joma:pc28网投 Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

Attieksme pret attīstības sadarbību

Veids: Latvijas iedzīvotāju aptauja

Pieņemts: 2009.gada februāris

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

pc28网投Izpildītājs:

 

Ārlietu ministrijas kompetences sfēru atspoguļojums krieviski raidošajos medijos (TV un radio)

pc28网投Krieviski raidošo elektronisko masu mediju satura analīze

Veidspc28网投: kontentanalīze

Pieņemtspc28网投: 2009.gada janvāris

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

 

Latvijas tēls bijušās PSRS republikās

Veids: institūcijas pasūtīts pētījums

Pieņemts: 2008. gada maijs

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

Sabiedriskās domas aptauja par Latvijas ārpolitiku un drošību

Veids:pc28网投 aptaujas rezultātu analīze

Pieņemts: 2008.gada decembris

Joma:pc28网投 Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

Sabiedriskās domas aptauja par Latvijas dalību NATO

Veids: aptaujas rezultātu analīze

Pieņemts: 2008.gada oktobris

Joma:pc28网投 Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

 

Mācību vajadzību aptauja ilglaicīgas profesionālās sistēmas izveidei

Veids: kvantitatīvais pētījums

Pieņemtspc28网投: 2008.gada aprīlis

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

pc28网投Izpildītājs:

Ceļotāju aptauja

Veidspc28网投: kvantitatīvs pētījums

Pieņemtspc28网投: 2008. gada jūnijs

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

 

LR Ārlietu ministrijas mājas lapa

Veids: kvantitatīvs pētījums

Pieņemtspc28网投: 2008. gada janvāris

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

Par korupcijas novēršanu valsts pārvaldē Baltijas jūras reģiona valstīs

Veids: institūcijas pasūtīts pētījums

Pieņemtspc28网投: 15.01.2008.

Joma:pc28网投 Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

pc28网投Izpildītājs:

 

Sabiedriskās domas aptauja par Latvijas dalību NATO

Veids:pc28网投 aptaujas rezultātu analīze

Pieņemts: 2007.gada decembris

Joma:pc28网投 Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

pc28网投Izpildītājs:

 

НАТО в общественном мнении Латвии

Pieņemts: 2007.gada decembris

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

Iedzīvotāju informētība par ārpolitiku

Veids: sabiedriskās domas aptauja

Pieņemts: 2007.gada jūlijs

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

Sabiedriskās domas aptauja par Latvijas dalību NATO

Veids: aptaujas rezultātu analīze

Pieņemts: 2007.gada marts

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

pc28网投Izpildītājs:

 

Latvijas – Krievijas robežlīguma problemātika

Veids: kvantitatīvais un kvalitatīvais pētījums

Pieņemtspc28网投: 2007. gada janvāris

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

pc28网投Izpildītājs:

Attieksme pret NATO valstu un valdību vadītāju samita norisi Rīgā

Veids: kvalitatīvais pētījums. Talsi un Daugavpils

Pieņemtspc28网投: 2006.gada jūnijs

Joma:pc28网投 Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

pc28网投Izpildītājs:

 

Attieksme un priekšstati par NATO samitu

Veids:pc28网投 aptaujas rezultātu analīze

Pieņemts: 2006.gada septembris

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

Sabiedriskās domas aptauja par Latvijas dalību NATO un NATO samitu

Veids: aptaujas rezultātu analīze

Pieņemts: 2006.gada jūnijs

Joma:pc28网投 Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

 

Sabiedrības attieksme pret darbaspēka migrāciju

Veids: Latvijas iedzīvotāju aptauja

Pieņemts: 2005.gada decembris

Joma: Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija:pc28网投 Ārlietu ministrija

Izpildītājs:

Attieksme pret attīstības sadarbību

Veids:pc28网投 Latvijas iedzīvotāju aptauja

Pieņemtspc28网投: 2005.gada decembris

Joma:pc28网投 Ārpolitika

Iesniedzējinstitūcija: Ārlietu ministrija

Izpildītājs: