Elektroniskā saziņas forma

21.06.2016. 11:26

pc28网投Jūs varat nosūtīt iesniegumu Ārlietu ministrijai, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu

Gadījumā, ja nepieciešama informācija no Ārlietu ministrijas arhīva, piedāvājam saziņai izmantot e-pakalpojumu “Elektroniska informācijas pieprasījumu pieņemšana un izpilde, pamatojoties uz Ārlietu dienesta arhīva dokumentiem”  . E-pakalpojuma ietvaros persona var veikt arhīva izziņas pieprasījumu, arhīva dokumentu kopijas pieprasījumu, arhīva izmantošanas pieprasījumu un dokumentu esamības arhīvā pieprasījumu.