Latvijas pilsonība

15.01.2015. 17:15

Plašāka informācija par Latvijas pilsonības reģistrācijas kārtību un dubultpilsonības pieļaujamību pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā, sadaļā .

Dubultpilsonība

pc28网投2013.gada 1.oktobrī stājās spēkā Pilsonības likuma grozījumi, kas paredz vairākas izmaiņas likumā, tostarp dubultpilsonības iespējamību Latvijā.

Jaunās likuma normas paredz dubultpilsonības iespējas gan trimdas Latvijas pilsoņiem un to pēcnācējiem, gan latviešiem un līviem, gan arī pārējām pilsoņu grupām. Latvijas pilsoņiem ir atļauta dubultpilsonība ar noteiktām valstīm, savukārt trimdas Latvijas pilsoņiem, latviešiem un līviem, reģistrējot Latvijas pilsonību, būs atļauta dubultpilsonība ar jebkuru pasaules valsti, tādējādi radot visus priekšnosacījumus šo personu atgriešanai Latvijas pilsoņu kopumā. Personas, kuras atteicās no Latvijas pilsonības vai kurām tā tika atņemta saistībā ar tādas valsts pilsonības iegūšanu, ar kuru tagad ir pieļaujama dubultpilsonība, ir tiesības iesniegt iesniegumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu.

pc28网投Plašāka informācija pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā, sadaļā . 

 

Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants

pc28网投Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir izstrādājusi e-pakalpojumu „”, kas dod iespēju ikvienai personai, neatkarīgi no atrašanās vietas un laika, uzzināt par savām individuālajām iespējām kļūt par Latvijas pilsoni, kā arī uzzināt par veicamajām procedūrām un nepieciešamajiem dokumentiem pilsonības iegūšanai.